Samoodečty - pouze pro smluvní partnery, kteří mají tento způsob samoodečtu ujednán s firmou ULIMEX spol. s r.o. Samoodečty bez ujednání nebudou akceptovány!

Formulář pro odečty rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů

Zde vyplňte následující údaje z bytových měřidel (* povinné údaje)

Nápověda

Město:*
Jméno:* Přijmení:*
E-mail: Telefon:*

Číslo bytu:* Ulice:* Číslo popisné:*
PSČ:*Typ měřidla: Výrobní číslo: Konečný stav: Alfanumerický kód:

Poznámka: v případě, že stav je nečitelný, špatná plomba apod.

     tabulka znaků pro alfanumerický kód: