Bezdrátový systém pro dálkové odečítání


Společnost ULIMEX nabízí Bezdrátový systém Siemeca™ AMR - radiovou síť, tvořenou různými typy  měřičů spotřeby, které vysílají  svoje údaje do komunikačních uzlů, které tvoří páteř celého systému. Tyto údaje se dále předávají mezi komunikačními uzly. Komunikace mimo objekt je řešena komunikačními branami, kterých je k dispozici několik typů, s různým komunikačním  rozhraním (RS-232, GSM, Ethernet).

Systém vyniká přímou instalací s jednoduchou obsluhou a rozsáhlou nabídkou příslušenství, čímž se celý systém stává extrémně flexibilní. Může být přizpůsoben pro různé typy budov a různě rozsáhlé systémy. Lze ho aplikovat jak  u malých a středních objektů, tak u velkých rozsáhlých komplexů budov.

Technické parametry systému
Systém je založen na standardizované radiové technologii v perspektivním kmitočtovém pásmu 868MHz. Zásluhou předpisů, které jsou nyní uplatňovány v celé Evropě, je možnost vzájemného ovlivňování na tomto kmitočtovém pásmu podstatně nižší, než na dosud používaném kmitočtovém pásmu 433 MHz, což zaručuje spolehlivý provoz za všech okolností.

                                                             zpět