Sledování vozidel

Mějte své vozy pod kontrolou!

Nabízíme dodávku a montáž zařízení firmy SGS: 

PALUBNÍ JEDNOTKASystém CarNet je určen pro všechny, kteří chtějí mít svá vozidla pod stálou kontrolou. V reálném čase dochází k zaznamenávání jízdních parametrů, jakými jsou poloha, rychlost, nadmořská výška a další, v GPS Centru. Koncový uživatel má možnost v libovolném okamžiku požádat o dostupná data svých vozidel a systém mu je z GPS Centra přenese a uloží v lokální databázi. Dále již je možné pracovat s daty přímo na pracovišti koncového zákazníka. Podstatou nabízené služby tedy je dodávka dat získaná z mobilních objektů. Uživatel se tak nemusí starat o problematiku komunikací, dohledu, atd. Jednoduše může uvedenou technologii pouze využívat. Jednotka CarNet ve vozidle nepřetržitě snímá polohu vozidla (GPS – Globální Poziční Systém) a je schopna tuto polohu okamžitě odesílat na centrální systém (GPS Centrum). Interval odesílání polohy lze nastavit. V případě, že není možné uskutečnit spojení, uchovávají se informace o poloze v paměti jednotky a k jejich odeslání dojde ihned po sestavení spojení. Jednotka je osazena vstupy a výstupy pro napojení na některé elektrické okruhy automobilu, jako jsou zapalování, alarm, imobilizér, atd. Uživatelský přepínač slouží k indikaci provozního stavu vozidla. U firemních vozidel k rozlišení Firemní/ Soukromá jízda, u privátních vozidel Povolená/Nepovolená jízda. V systému pak lze nastavit v případě nepovolené jízdy (odcizení vozidla) odeslání okamžitého Alarmu ve formě SMS na několik telefonních čísel, včetně autorizovaných pultů centrální ochrany zapojených do projektu CarNet po celé ČR. Programový modul CarNet Klient zobrazuje grafickou podobou jednotlivé trasy včetně aktuálních sledovaných parametrů (okamžitou polohu a rychlost vozidel, průměrnou rychlost, trasu ujetou za zvolený časový úsek, provozní stav vozidla, atd.) Všechny uvedené informace jsou uloženy v lokální databázi a lze je kdykoli prohlížet. Samozřejmostí je generování knihy jízd. V případě odcizení vozidla je možné službu CarNet využít k jeho dohledání. Díky výstupům jednotky CarNet je možné při napojení na imobilizér vozidlo vzdáleně deaktivovat.

Charakteristika základních výhod služby CarNet pro firmy

• zákazník nekupuje jenom HW, ale službu
• odpovědnost není na zákazníkovi, ale na poskytovateli
• služba je určena jak pro velké a střední podniky, tak pro soukromníky a fyzické osoby
• nízká pořizovací cena – malé investice pro zákazníka
• rychlá návratnost investic – průměrně 2 až 4 měsíce
• měsíční návratnost = 175 neoprávněných km zaměstnance!!!
• snížení provozních nákladů vozidel – průměrně o 20 až 30 %
• omezení soukromých cest zaměstnanců
• sledování spotřeby pohonných hmot v přepočtu na kilometry i motohodiny práce či jízdy, obzvlášť u nákladních vozidel a pracovních strojů
• zefektivnění využití pracovní doby zaměstnanců – zvýšení produktivity práce
• stálý přehled o pohybu všech firemních vozidel z pohodlí kanceláře
• možnost připojení on-line navigace na PDA ve vozidle
• okamžitá informace při odcizení vozidla, podpora při vyhledání odcizeného vozidla
• skryté umístění ve vozidle – jednotka CarNet je „neviditelná“ okem běžného řidiče
• skrytý přepínač typu jízdy
• dva způsoby zobrazení dat – plný klient a intranetový klient
• vektorové mapy západní a střední Evropy do úrovni ulic
• uchování sebraných dat – možnost sledování historie parametrů
• automatická tvorba knihy jízd - název firmy, řidič, typ vozidla, SPZ vozidla, datum, čas, jízda odkud/kam, rozlišení jízdy na služební a soukromou, účel jízdy, provedené tankování, ujeté  kilometry, stav tachometru
• chování palubní jednotky v zahraničí je konfigurovatelné možnost importu údajů o tankování přes službu CCS
• 24/7 helpdesk na SCC (SGS Call Centrum)
• online podpora na www.sledovaniaut.cz

Doba kompletní montáže dle druhu vozidla do 4 hod.

Sledování historie parametrů
- čas
- poloha
- nadmořská výška
- rychlost
- stav IO vstupů

Statistické výstupy
- náklady na provoz
- ujeté vzdálenosti
- průměrné spotřeby
- kniha jízd

Datové rozhraní-lokální databáze je dostupná běžnými prostředky přes rozhraní ODBC. 
- lze integrovat do stávajících ERP aplikací ( SAP, BAAN, ORACLE ).

                                                           zpět