Rozvody plynu

Provádíme komplexní výstavbu, rekonstrukce a opravy stávajících domovních a průmyslových plynovodů v nebytových i bytových objektech až po připojení nejrůznějších zařízení (plynový spotřebič).

Rekonstrukce jsou prováděny v rozsahu:
- Zpracování projektové dokumentace.
- Odsouhlasení dokumentace dodavatelem plynu.
- Zajištění stavebního povolení .
- Demontáž stávajících rozvodů, ekologická likvidace.
- Zhotovení nových rozvodů v rozsahu požadovaném objednatelem s důsledným 
  akceptováním veškerých montážních předpisů výrobce použitého materiálu a platné
  legislativy ČSN k realizovaným pracím s následnou revizí před uvedením plynovodu do
  provozu.
- Protokolární předání díla.
- Záruční a pozáruční servis.