Jak minimalizovat možnosti ovlivňování náměrů bytových vodoměrů TUV, SV?

V těchto dnech jsem obdržela vyúčtování služeb za rok … jsem rozhořčena, že nás družstvo okrádá na vodě. Ve vyúčtování je napsáno, že spotřeba vody na patě domu byla větší o 500 kubíků než spotřeba v bytech … stejné je to u teplé vody. Odmítám platit, co někdo nakradl.....!

Předchozích několik řádků jednoznačně vypovídá o tom, že v současné době spotřeba teplé a studené vody není nijak lacinou záležitostí. Toho si jsou samozřejmě vědomi všichni odběratelé, ale někteří mezi Vámi, poctivými odběrateli, využívají možností, jak ovlivnit skutečnou spotřebu teplé a studené vody ve svůj prospěch, respektive minimalizovat finanční nákladyspojené s odběrem TUV a SV pro svoji osobní potřebu. Výsledkem této formy krádeže je skutečnost, že dodavateli TUV, SV jako objekt vždy uhradíme veškeré náklady spojené s dodávkou vody. Jinými slovy, všichni odběratelé v objektu se podílejí na úhradě zcizeného (nezměřeného) množství vody ve formě vyšší ceny za měrnou jednotku. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme seznámit s některými opatřeními, kterými lze minimalizovat možnost ovlivňování bytových měřidel ze strany odběratele.

Zabezpečit odpovídajícím způsobem měřidla před neoprávněnou manipulací.
Nedostatečným zabezpečením proti neoprávněné manipulaci je zloději poskytnuta možnost ovlivnit skutečnou spotřebu TUV, SV (běžná plastová, či olověná plomba není pro zdatné kutily žádný problém). Je žádoucí, aby měřidlo bylo zaplombováno z obou stran připojení s použitím plastové plomby, která je opatřena jedinečným výrobním číslem , které je registrováno a při každém servisním, kontrolním odečtu měřidla porovnáváno s  databází zpracovatelského software (konstrukce plomby má atest kriminalistického ústavu).Standardní plastové, či olověné plomby s jednodušším způsobem plombování jsou minimální překážkou proti neoprávněné manipulaci.

Zamezit možnosti ovlivňování náměrů vodoměru použitím magnetu.
V poslední době mezi nepoctivci je poměrně populární ovlivňování náměrů bytových vodoměrů s použitím magnetu, který podle provedení více, či méně může ovlivnit funkčnost měřidla s magnetickým unášečem. V současné době, kdy dochází k obměně bytových vodoměrů z důvodu jejich stáří, doporučujeme instalovat měřidla s antimagnetickou ochranou, které dle našich poznatků a zkoušek (ve spolupráci s Autorizovaném metrologickým střediskem) spolehlivě, díky své speciální konstrukci odolávají působení použitému magnetu na magnetický unášeč, který je součástí konstrukce suchoběžného vodoměru. Je nutno si však uvědomit, že i v případě na trhu nabízených antimagnetických vodoměrů jsou některá měřidla více, či méně ovlivnitelná magnetem, o čemž svědčí praktické zkoušky, které naše společnost prováděla ve spolupráci v metrologickým střediskem.V případě požadavku je možno na stávající vodoměry (které nemají svou konstrukcí zajištěno odstínění magnetického unášeče),dodatečně instalovat  antimagnetický kryt, který zabezpečí odstínění unášeče měřidla.

Profesionální servisní a odečtová služba
.
V neposlední řadě je velmi důležitá odpovídající servisní a odečtová služba. Na pracovnících těchto činností záleží, zda-li v okamžiku odečtu, kontroly měřidla jsou schopni odhalit neoprávněnou manipulaci měřidla odběratelem, např. porušením metrologické, či montážní plomby, mechanického poškození (navrtání víka měřidla ajn.), prověření funkčnosti vodoměru apod.. Především jejich profesionálním přístupem je možno předcházet situaci, která je popsána v samém začátku této stránky, neboť v okamžiku, kdy jsou odečtená data z měřidla zpracována jako věrohodný podklad pro rozúčtování, je velmi složité najít zloděje vody v tzv. kupce sena.
V případě potřeby jsme připraveni podat doplňující informace osobním jednáním v sídle firmy, nebo prostřednictvím místních poboček, popř. písemnou, či telefonickou formou.

                                                              zpět