Silnoproud

Provádíme komplexní výstavbu, opravu a rekonstrukce elektroinstalace v obytných, administrativních i průmyslových objektech. Provádíme technologickou elektroinstalaci průmyslových celků. Dále realizujeme zakázky v oblasti venkovního a veřejného osvětlení a rekonstrukce osvětlení ve výrobních, skladových a jiných velkoplošných halách s použitím moderních komponentů, které samozřejmě vede k celkovým úsporám el.energie. V oblasti bytového fondu nabízíme rekonstrukce silnoproudého a slaboproudého vedení ve společných prostorách obytných domů včetně výměny přívodních vedení do jednotlivých bytových jednotek.

Elektroinstalační práce jsou prováděny v rozsahu:

- Konzultace se zadavatelem o celkovém rozsahu
- Vypracování projektové dokumentace v příslušném stupni (PD pro stavební řízení,
  prováděcí PD, jednostupňová PD) - Vypracování světelného projektu včetně výpočtu
  osvětlení v závislosti na příslušných normách ČSN
- V případě rekonstrukce demontáž stávající instalace a zařízení, ekologická likvidace
- Komplexní zhotovení nových rozvodů elektroinstalace včetně dodávky materiálu – 
 kabely, osvětlovací tělesa, koncové prvky - Výrobu a montáž silnoproudých
 rozváděčů
- Provedení komplexních zkoušek včetně vyhotovení výchozí revizní zprávy
- Protokolární předání díla jehož součástí je dokumentační část – certifikáty, protokoly
  o zkouškách zařízení a rozváděčů, revize
- Poskytování záručního a pozáručního servis