Slaboproud

Provádíme komplexní výstavbu, opravu a rekonstrukce slaboproudých rozvodů a zařízení v obytných, administrativních i průmyslových objektech.

Činnosti jsou prováděny v rozsahu:

Níže uvedený rozsah nabízíme u těchto slaboproudých oborů :
· EZS – elektronická zabezpečovací signalizace
· EPS – elektronická požární signalizace
· CCTV – kamerové systémy
· ACS – přístupové systémy budov
· Datové rozvody
· Telefonní ústředny

- Konzultace se zadavatelem o celkovém rozsahu díla
- Vypracování projektové dokumentace v příslušném stupni (PD pro stavební řízení,
  prováděcí PD, jednostupňová PD)
- V případě rekonstrukce demontáž stávající instalace a zařízení, ekologická likvidace
- Komplexní zhotovení nových slaboproudých rozvodů a instalace nových zařízení
  včetně dodávky materiálu – kabely, úložné trasy, ústředny, aktivní prvky, koncové 
  prvky
- Zajištění přenosu poruchových a varovných hlášení na mobilní telefon, pulty 
  centralizované ochrany (PCO) nebo na dispečink Hasičského záchranného sboru
- Provedení komplexních zkoušek včetně vyhotovení výchozí revizní zprávy
- Protokolární předání díla jehož součástí je dokumentační část – certifikáty, protokoly
  o zkouškách zařízení a rozváděčů, revize
- Poskytování záručního a pozáručního servisu