Zdroje tepla

Společnost Ulimex se zabývá výstavbou zdrojů tepla.

S rostoucími cenami energií se stále více setkáváme s hledáním způsobů, jak snížit náklady na vytápění, ať již výstavbou nového zdroje, nebo jeho rekonstrukce.

Poznámka:
Další službou, kterou společnost Ulimex nabízí, je i samotné provozování těchto zdrojů,
včetně revizí a kontrol dle platné legislativy.

V této oblasti konkrétně poskytujeme:

vedení pasportu o jednotlivém zdroji tepla
revize a kontroly elektrorozvaděčů
revize hromosvodů
revize elektrických spotřebičů a zařízení
revize plynových zařízení
revize spalinových cest
revize hydrantů a hasicích přístrojů
revize elektro
revize tlakových nádob
revize EZS, EPS a CCTV 
kalibrace čidel a snímačů na úniku plynu
servisní a technické prohlídky s následnou opravou závad
vzdálená správa a monitoring


V případě požadavku jsme připraveni dále zrealizovat zobrazování technologického schématu a dálkového ovládání technologie plynové kotelny z jakéhokoliv PC, tabletu, chytrého mobilního telefonu v různým uživatelským oprávněním. Provozovatel má dále možnost nechat odesílat případná chybová hlášení e-mailem na předem definovanou elektronickou adresu, nastavit ukládání datových bodu v časovém intervalu (vzorkování) např. pro účely následného vyhodnocení, ajn..