O společnosti

Společnost Ulimex vznikla v roce 1991 a od počátku se orientuje dvěma hlavními směry.

Komplexní služby pro bytový a nebytový fond obsahují fakturační měření tepla, vody, regulace tepla, rozdělení nákladů tepla, TUV, SV v uživatelských a provozních jednotkách dle platné legislativy, výstavba a rekonstrukce produktovodů TUV, SV, UT, rozvodů kanalizace, plynu a elektro.

Druhým směrem společnosti je průmyslová regulace, která se zabývá montážní a servisní činností v oboru měření a regulace technologických procesů, realizací, výstavbou a rekonstrukcí výměníkových stanic a provozování zdrojů tepla.

Společnost Ulimex spol, s r.o. v roce 2014 změnila sídlo společnosti a přestěhovala se do nových prostor.  

     

 
   Organizační schéma společnosti