Automatizace

Provádíme komplexní výstavbu, opravu a rekonstrukce systémů měření a regulace v obytných, administrativních i průmyslových objektech.

Činnosti jsou prováděny v rozsahu:
Níže uvedený rozsah nabízíme u těchto oborů :

· Řízení a regulace technologických celků sloužících k přípravě tepla a teplé vody – 
  výměníkové stanice, předávací stanice, směšovací stanice, plynové kotelny

· Řízení a regulace průmyslových technologických a výrobních celků
· Vizualizace a dálková správa řídících systémů

- Konzultace se zadavatelem o celkovém rozsahu díla
- Vypracování projektové dokumentace v příslušném stupni (PD pro stavební řízení,
   prováděcí PD, jednostupňová PD)
- V případě rekonstrukce demontáž stávající instalace a zařízení, ekologická likvidace
- Komplexní zhotovení nových systémů řízení a regulace příslušné technologie včetně
   dodávky materiálu - kabely, úložné trasy, řídící systémy, polní instrumentace
- Výroba a dodávka kompletních rozváděčů MaR
- Zajištění přenosu poruchových a varovných hlášení na mobilní telefon nebo dispečink
  pomocí SMS nebo internetu
- Provedení komplexních zkoušek včetně vyhotovení výchozí revizní zprávy
- Protokolární předání díla jehož součástí je dokumentační část – certifikáty, protokoly 
  o zkouškách zařízení a rozváděčů, revize
- Poskytování záručního a pozáručního servisu