Rozvody vody, kanalizace

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce stávajících rozvodů studené, teplé a požární vody v bytových i nebytových objektech až po připojení nejrůznějších zařízení v domácnosti (WC, pákových i termostatických baterií, automatických praček,myček atd.)

Rekonstrukce jsou prováděny v rozsahu:
- Konzultace s dodavatelem TUV, SV.
- Vypracování technické dokumentace s ohledem na technické možnosti distributora
  média (dispoziční tlak, min. cirkulační průtok, max. možná teplota TUV ajn.).
- Demontáž stávajících rozvodů, ekologická likvidace.
- Zhotovení nových rozvodů z požadovaného materiálu, v rozsahu požadovaném 
  objednatelem, akceptováním veškerých montážních předpisů výrobce použitého 
  materiálu (pevné body, kompenzační smyčky) a platné legislativy (tl. použité izolace).
- Obnovu pospojení, dle platné ČSN s následnou revizí.
- Protokolární předání díla.
- Záruční a pozáruční servis.

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce stávající kanalizace v bytových i nebytových objektech až po připojení nejrůznějších zařízení v domácnosti (WC, umyvadel, van, sprch, automatických praček, myček atd.) včetně veškerých stavebních úprav.

Rekonstrukce jsou prováděny v rozsahu:
- Demontáž stávajících odpadů, ekologická likvidace.
- Zhotovení nových rozvodů plastovými odpadními
  trubkami a tvarovkami HT – systém (PPs)®, v rozsahu požadovaném objednatelem 
  s akceptováním veškerých montážních předpisů výrobce použitého materiálu.
- V případě rekonstrukce pouze svislých odpadů napojení odpadového potrubí
  přechodkou litina-plast v suterénu do horizontální kanalizace.
- Protokolární předání díla.
- Záruční a pozáruční servis.

Mohlo by vás dále zajímat:
  • 1. - Zhodnocení stávající dodávky teplé vody
  • 2. - Rekonstrukce TUV a SV, co je vhodné vědět