Objektové měření TV

Bezúdržbová měřící sestava SKALÁR III OS, měří dodané množství teplé vody (TV) pro účely poměrného rozdělení nákladů rozdílovou metodou „B“ dle MPM 22-07. Sestava Vám spolehlivě zajistí měření TV pro účely poměrného rozdělení nákladů na tepelnou energii, tak jak to ukládá § 78, odstavec 6, energetického zákona č. 158/2009 Sb.

V současné době jsou různé názory na objektové měření spotřebovaného množství teplé vody mezi dodavatelem a odběratelem. S některými názory se můžete seznámit na nezávislých stránkách odběratelů na objektové měření TV, a jejich pohledu na objektivnost vyúčtování za dodávku teplé vody.