Bytový fond

Topné systémy

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce stávajících topných systémů v nebytových i bytových objektech až po připojení nejrůznějších zařízení v objektu, či domácnosti (ohřívače teplé vody, otopná tělesa aj.).

Rekonstrukce jsou prováděny v rozsahu:
- Konzultace s dodavatelem tepla.
- Vypracování technické dokumentace s ohledem 
  na technické možnosti distributora média (dispoziční tlak,
  max. tlak v topném systému aj.) 
- Demontáž stávajících rozvodů, ekologická likvidace.
- Zhotovení nových rozvodů z požadovaného materiálu v rozsahu požadovaném
  objednatelem s důsledným akceptováním veškerých montážních předpisů výrobce
  použitého materiálu (pevné body, kompenzační smyčky)a dodržením platné
  legislativy (tl. použité izolace aj.).
- Hydraulické vyvážení topného systému s použitím odpovídajícího měřícího zařízení, 
  určeného k diagnostice průtoků, tlaků a teplot.
- Vyhotovení revizí dle ČSN.
- Protokolární předání díla. 
- Záruční a pozáruční servis.

Mohlo by vás dále zajímat:
  • 1. - Dodávka a montáž termostatických ventilů