Termostatické ventily

Provádíme výstavbu, rekonstrukce a servis termostatických ventilů v bytových a nebytových objektech (školy, muzea, prodejny apod.), včetně komplexního hydraulického vyvážení topného systému. Naše společnost během své existence nainstalovala více jak 100 000 ks   termostatických ventilů značky Danfoss, o čemž svědčí následující referenční listina.

Hlavní požadavky pro zavádění regulace v bytovém a nebytovém fondu.
-
Umožnit odběratelům individuální  regulaci teploty
  jednotlivých místností v závislosti na jejich momentálních
  požadavcích a tím jim dát nástroj pro ovlivnění své
  spotřeby tepla místností, resp. bytu.
- Kompenzace tepelných zisků z cizích zdrojů tepla
  (sluneční záření, el. spotřebiče, sporáky) snížením
  dodávky tepla.
- Zajistit rovnoměrnou dodávku tepla ke všem uživatelům
  resp. otopným tělesům, za každých  provozních
  podmínek. Vyřešit současný stav nevyváženosti soustav
  a s tím spojených  charakteristických nedostatků ve
  vytápění (nadbytečné vyšší průtoky, přetápění  a 
  nedotápění  bytů, „ustřelování“ spodních těles, atd.) 
- Vytvořit předpoklady pro snadnou údržbu topné
  soustavy včetně regulačních komponentů s minimalizací
  provozních  a  servisních  nákladů. 
- Zajistit možnost  rozdělení topných nákladů a jednotlivé
  nájemníky s využitím poměrových měřičů  tepla.

Úspora tepla není ve skutečnosti cílem, ale pouze prostředkem pro úsporu finančních nákladů. Sekundárním cílem je úspora paliva, resp. prvotních energetických zdrojů a snížení zátěže  životního prostředí.

Mohlo by vás dále zajímat:
  • 1. - Posouzení stávajícího stavu regulace topného systému
  • 2. - Zpracování technicko ekonomické rozvahy
  • 3. - Zaměření objektu, vypracování zjednodušené technické  dokumentace
  • 4. - Dodávka a montáž TRV, vyvažovacích armatur v objektu
  • 5. - Hydraulické vyvážení tepelné soustavy dle technické dokumentace


                                                              zpět