Bytový fond

Regulace IRC

Regulace IRC

Ekonomik je systém pro  individuální regulaci teplot ( IRC ). Systém zabezpečuje komplexní regulaci, to znamená, že reguluje teplo v objektu od  zdroje ( respektive přívodu tepla ) až po jednotlivé místnosti. Systém umožňuje rozpočítání nákladů na spotřebu tepla.Každá místnost je vytápěna podle svého individuálního časového programu nastaveného v Řídící jednotce.  V paměti Řídící jednotky jsou pak aktuální požadavky na vytápění jednotlivých místností centralizovány, což umožňuje optimální řízení zdroje tepla s následným efektem úspor.

Řízení systému tedy komplexně zabezpečuje Řídící jednotka, která je permanentně ve spojení s prvky umístěnými v jednotlivých místnostech a v kotelně, respektive na přívodu tepla. Sortiment Ekonomik zahrnuje také prvky pro bezdrátovou komunikaci. Systém Ekonomik je mikroprocesorově řízený programovatelný systém pro automatickou regulaci teplot v objektech. Zabezpečuje komplexní regulaci, to znamená, že reguluje jak výkon zdroje tepla (resp. přívod tepla), tak teplotu v jednotlivých místnostech podle nastavených vytápěcích programů.

Systém je postaven na principu IRC regulace ( Individual Room Control ): reguluje vytápění v individuálních časových úsecích pro každou místnost v objektu zvlášť. Systém je tvořen sestavou prvků komunikujících s Řídící jednotkou.Systém EKONOMIK je určen pro regulaci otopných soustav.

Typické použití systému Ekonomik:

·          pro kotelny vybavené plynovými nebo elektrickými kotli ( také s akumulací )

·          pro objekty zásobené teplem po větvích v počtu 1 až 8

·          systém má  512 adresovatelných míst

·          regulace Ekonomik je optimální pro menší až středně velké objekty typu:

kancelářské komplexy, firmy, školy a školky,

provozovny,  penziony, kluby, rodinné domy atd.


Řízení systému:

Možnost ovládat systém z PC z prostředí programu EkoSoft. EkoSoft poskytuje průběžný přehled o teplotách v jednotlivých místnostech a o aktuálním stavu systému. Počítač je potřeba k Řídící jednotce připojit přes „Zásuvku PC“ a instalovat na PC program EkoSoft, který je součástí obchodní nabídky systému Ekonomik. Celý systém pak lze monitorovat i ovládat z uživatelsky komfortního webovského rozhraní z vlastního počítače, počítače na vnitřní síti, případně i přes internet z libovolného internetového prohlížeče nezávisle na instalovaném operačním systému.


                        

http://www.zptvigantice.cz